اخبار و اعلانات

رتبه ارزیابی در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های 1398 و 1399: الف

 رتبه ارزیابی در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های 1398 و 1399: الف

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی Cope

منشور اخلاقی Cope

مطالعه بیشتر

DOAJ

پذیرفته شده در DOAJ از تاریخ 29 مهر 1398

مطالعه بیشتر

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع

مطالعه بیشتر

ایقنا

https://iqna.ir/fa/news/3956904/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-48-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مطالعه بیشتر

CC BY NC ND

  این نشریه استفاده از مقالات را به شرط ذکر منبع بلا مانع میداند CC BY NC ND

مطالعه بیشتر