گزارش تابستان 1399
گزارش تابستان 1399

مطالعه بیشتر

DOAJ
پذیرفته شده در DOAJ از تاریخ 29 مهر 1398

مطالعه بیشتر

سرقت ادبی
دانشگاه الزهراء امکان استفاده از نرم افزار مشابه یاب سمیم نور را ایجاد کرده است. 1395-11-30

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی Cope
منشور اخلاقی Cope

مطالعه بیشتر

فرم تعهد
با سلام لطفا این فرم را تکمیل و همراه مقاله بارگذاری فرمایید.

مطالعه بیشتر

نحوه امتیاز دهی به مقالات ارسالی
در جلسه هیئت تحریریه مورخ 1395/08/01 نکاتی برای ارسال موثر مقاله در نظر گرفته شد که در صورت رعایت این نکات مقاله امتیاز بیشتری میگیردو سریعتر بررسی  می شود: 1-     چکیده فارسی حداکثر 250 واژه باشد و ازبیان  تفصیلی مطالب اجتناب شود؛ 2-     چکیده انگلیسی حتما بصورت صحیح و کامل وارد شود؛ 3-     کلمات کلیدی بصورت ترکیبی و تخصصی باشد، و از بکار بردن کلمات عمومی مثل اسلام، قرآن، حدیث، تفسیر، و ... خودداری شود؛ 4-     حتما ایمیل آکادمیک نویسندگان ثبت گردد.  

مطالعه بیشتر