اخبار و اعلانات

رتبه ارزیابی در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های 1398 و 1399: الف

 رتبه ارزیابی در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های 1398 و 1399: الف

مطالعه بیشتر

DOAJ

پذیرفته شده در DOAJ از تاریخ 29 مهر 1398

مطالعه بیشتر

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع

مطالعه بیشتر

ایقنا

https://iqna.ir/fa/news/3956904/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-48-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مطالعه بیشتر

CC BY NC ND

  این نشریه استفاده از مقالات را به شرط ذکر منبع بلا مانع میداند CC BY NC ND

مطالعه بیشتر