ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت(ع)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

فقه الحدیث در آموزه های امامان ( ع) از جایگاه رفیعی برخوردار است، به طوری که فهم یک حدیث را بر نقل هزار حدیث برتر دانسته اند. در روایات اهل بیت (ع) بر اصولی به منزله ضوابط فهم حدیث تکیه شده است. اهم این ضوابط عبارتند از: اهتمام به نقل به الفاظ، جواز نقل به معنی باتوجه به شرایط معین، توجه به وسعت معانی کلمات، دقت در شناخت حقیقت و مجاز، به کارگیری راهکار های مناسب در حل تعارض اخبار، عدم غفلت از طبقه بندی و تنویع روایات و ...
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Term and Conditions of Understaning Told by the Prophet's Household or the Ahuil Beit(As)

نویسنده [English]

  • Majid Ma'aref
Associate Professor​
چکیده [English]

The jurisprudence of traditions, enjoys an elevated stance among the Imams'
teachings. This is to the extent that it is said: "understanding one tradition is
worthier than repeating a thousand." Several fundamental principles are
stressed upon by the Imams for a clear understanding of the traditions. The
most significant conditions are: striving to communicate the self same words,
having the license to communicating the meanings instead of the words under
specific circumstances, paying added attention to the extensiveness of the
meanings of words, paying added attention to understanding the difference
between figurative and literal meanings of the sayings, using effective
strategies in order to solve the apparent conflict or contrast between the
sayings, avoiding oblivion in depicting the hierarchy and diversity of sayings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • 9f traditions
  • intelligence of the sayings
  • striving to communicate the self same words
  • having the license to communicating the meanings instead of the words
  • communicating the extensiveness of the meanings of words
  • and critique of the sayings