هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

از جمله شیوه های بدیعی که در نهج البلاغه برای حیات بخشیدن به معانی و زنده جلوه دادن مفاهیم به کار گرفته شده شیوه تصویر آفرینی است. در پرتو این شیوه، بسیاری از حقایق دینی و معارف توحیدی در قالب هایی محسوس و عینی به نمایش در آمده اند و موضوع های معنوی و روحی و حالات نفسانی جان گرفته و بر پرده نمایش ظاهر شده اند. تعابیر امام علیه السلام چنان سرشار از تصاویر بیانی و استعاره ها و تشبیهات نغز و جذاب است که سخنان حضرتش در بسیاری مواقع بیشتر به پرده های نقاشی می‌ماند تا کلماتی مجرد و خاموش. این ویژگی شگفت انگیز نهج البلاغه سبب شده است تا خواننده به هنگام مطالعه آن با  صحنه هایی متنوع و زنده و پر تحرک مواجه شود که در پشت هر تصویرش قدرت ابتکار و نیروی خلاق تصویرگر چنین صحنه هایی نمایان است.
     در این جستار، ضمن تعریف مفهوم تصویر و نقش آن در حیات بخشیدن به معانی، به این موضوع بدیع از منظر نهج البلاغه می نگریم و به اقسام تصویر آفرینی در نهج البلاغه اشاره می کنیم و نمونه هایی از سخنان نغز آن حضرت را که در آنها از این شیوه جذاب استفاده شده است ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The art of illustration in Nahj al-Balaga

نویسنده [English]

  • Hamid Muhammad Qasemi
چکیده [English]

One of the incerdible methods used in Nahj al-Balaga for reviving the sense and vitaliging  the concept is the method of illustration. Through this method many of the religious facts and monotheistic teachings are demonstrated in practical and perceptible forms and spiritual and different states of mind and spirit are given life. Imam Alis words are so abundant of literal images metaphors and allegories that in many cases it is more like a beautiful picture rather than silent and dead words.
In this article we are to define the concept of illustration and its role in giving life to different concepts as well as studying this subject in Nahj al-Balaga. In addition we have categorized different kinds of illustration in Nahj al-Balaga accompanied by examples from Imams words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dramatizing
  • personification embodiment illustration