نکاتی روش شناختی درباره فصل چهارم کتاب مطالعات قرآنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

در این مقاله، به بررسی آثار مؤلفانی می پردازیم که چالش های روش شناختی بنبادینی در برابر رهیافت ونزبرو در بررسی سنت تفسیر اسلامی و فرضیات وی در فصل چهارم کتابش، یعنی مطالعات قرآنی، درافکنده اند. پافشاری ونزبرو بر این که برای اثبات دعاوی تاریخی باید شواهد متن شناختی اقامه کرد و نیز این اعتقاد وی که متونی که شواهد تاریخی ارئه می دهند، خود ترکیبی فراهم آمده از اعتقادات و بیانات چندین نسل از مؤلفان اند، همواره با اعتراض عمومی مواجه بوده است. در نوشتار حاضر، برای روشن ساختن موضوع بحث، برخی جوانب و انتقادات مطرح شده در مقاله ای از عیسی بلاطه (Issa Boullata) و کتابی از کیس ورستیخ ( C.H.M. Versteegh) را بررسی خواهم کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Qur,anic Studies", part4: Some Methodological Notes

نویسنده [English]

  • Morteza Kariminia
Scientific Member of University
چکیده [English]

In this article I will focus upon authors who have suggested basic
methodological challenges to the assumptions of Wansbrough's approach to
the Muslim interpretative tradition found in part IV of his book, Quranic
Studies. A common objection arises to Wansbrough's insistence on having
textual evidence for historical claims and his seeing those texts which do
provide historical evidence as complex expressions of several generations of editors. Two works, one and article by Issa Boullata and the other, a book by
C.H.M, Versteegh, will be dealt wilh in some detail in this paper in order to
clarify the issues which are at stake.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: early interpretative texts
  • methods of tafsir
  • Quranic studies
  • John wansbrough's Quranic studies Ihn Abbas