نگاهی به ترجمه محمد مهدی فولادوند از قرآن مجید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان

چکیده

ترجمه محمد مهدی فولادوند از قرآن کریم یکی از مهم ترین و موفق ترین  ترجمه های فارسی قرآن در عصر جدید است که به دور از گرایش های خاص و افراطی به فارسی روان و امروزی نگاشته شده است. مترجم در این ترجمه اصل را بر روانی  و خوشخوانی نهاده و ترجمه ای خوانا و شایسته به دست داده است. درستی و دقتی که در این ترجمه دیده می شود تا حدود بسیاری مرهون سختگیری و مدیریت علمی ناشر این ترجمه است. این ترجمه را چند تن از فضلای قرآن شناس حوزه علمیه قم در مدتی افزون بر دو سال ویرایش و اصلاح کرده اند. این اثر، ترجمه ای مبسوط و گاه تفسیر آمیز از قرآن کریم است که سطح علمی و تحقیقی آن درخور اعتناست. این ترجمه با همه محاسن  و ارزش هایش همانند دیگر ترجمه ها و نوشته های اندیشمندان درخور نقد و بررسی است و درباره برخی از قسمت های آن بررسی هایی صورت گرفته است (بینات ش 5، بهار 1374، نشریه حوزه و دانشگاه، ش 3، تابستان 1374). در این مقاله از ابعاد گوناگون صرفی، نحوی و ادبی، این ترجمه را بررسی کرده ایم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Translation of Qur'an Done by Muhammad Mahdi Fuladvand

نویسنده [English]

  • Reza Rostamizadeh
Kerman University
چکیده [English]

Mr. M. M. Fuladvand began his translation of the Qur'an 37 years ago. In
1346 Lunear year. as a first step he published a translation of two chapters of
the Qur'an under the name of a "Flowers of the Holy Qura'n". This was
esteemed by scholars. Mr. Fuladvand continued his work with a scholarly
presence and had finished it by the time of the Islamic Revolution. Ultimately,
after many changes and a lot of editing his translation was recently published.
It could be said that this translation being immune of uncommon and
extreme tendencies, is written in contemporary fluent Persian. Among the
Persian transiations of the last fifty years, this is one of the most precise, most
readable, and most understandable translations.
However with all of its privileges, this translation like all other writings
and translations could be reviewed critically and from this point of view one
can see some inconsistencies in the translation of words, ignorance 'Of
grammatical aspects and some literary and philological mistakes in the
translated Persian text, as well as some other errors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: translation of the Qur'an
  • mistakes
  • inconsistency
  • privileges