فرهنگ قانونمداری در اندیشه های قرآنی امام خمینی (ره) و بررسی مستندات آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه قم

چکیده

قانون رهگشای تزاحم منافع بشری بوده و هست، خصوصا که اگر قانون از نوع بهترین ها، یعنی کتاب دینی قرآن باشد. امام خمینی (ره) بر آن است که فرهنگ پایبندی بر قانون الهی، موجب سیادت و کمال مسلمین است و تخلف از ان به جهت عدم تزکیه انسان ها، سبب اختلاف و شکست مسلمین شده است. در این مقاله به تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص منزلت قانون و پایبندی بر آن، و مستندات قرآنی آن پرداخته ایم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Culture of Obedience to the Law in Imam Khomeini's Reflections on the Qur,an and Examination of Its Bases

نویسنده [English]

  • Seyyed Reza Moaddab
Qom University
چکیده [English]

Law is the key to the achievements of mankind, especially if it is of the best
type; the book of faith, the Qur'an. lrnarn Khorneini era) believes that
adherence to the Divine Law results in the completion and supremacy of
Muslims and that disobedience to create obstacles to the purification of mankind has resulted in the Shism and failure of Muslims. This article
clarifies Imarn Khomeini's (ra) point of view on the position of law and the
importance or adherence to it. Relevant Qur'anic bases are presented in
support of this.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Divine Law
  • the culture of perfection
  • disobedience