بررسی معناشناسانه واژه تبیین در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استاد تمام دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، تبیین قرآن از سوی پیامبر اکرم(ص) و مراد از آن، مورد مناقشه جدی قرار گرفته است. بسیاری از مفسران مراد از تبیین قران را تفسیر و توضیح آن می دانند و تعدادی دیگر تبیین را تعبیری دیگر از اعلام آشکار قرآن از سوی پیامبر می شمارند. در این نوشتار، با تکیه بر قرآن و علم معناشناسی، این دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است.ادعای گروه اول با استعمال قرآنی اصطلاح تبیین، مغایرت دارد؛ زیرا تبیین به عنوان اصطلاح قرآنی، از نظر بار معنایی، نزدیک به «البلاغ المبین» استعمال شده است لذا نمی توان آن را به معنای تفسیر و توضیح دانست؛ به علاوه، در بیشتر موارد استعمال این واژه در قرآن، خداوند متعال عهده دار تبیین قرآن بوده و بعید است که بتوان تبیین خدا را تفسیر معنا کرد. در مقام عمل نیز استفاده از روایت ها برای تفسیر و توضیح آیات بر مبنای نیاز ذاتی آیات به روایت ها، به قابل فهم بودن قرآن، آسیب های جدی وارد می کند و بیان این کتاب آسمانی را مهمل می گذارد. در مقابل، دیدگاه دوم، یعنی تفسیر اصطلاح تبیین به ابلاغ آشکار، مورد تایید قرآن و بررسی های معناشناسانه است. در این نوشتار، ضمن اعتراف به مقام شامخ پیامبر اسلام(ص) در تفسیر قرآن، بعد از ذکر دلیل قرآنی برای دیدگاه اول، این دیدگاه طی سه محور اصلی نقد شده است: تعارض با بررسی های لغوی، تعارض با آیات قرآنی، و کثرت ایراد های وارد بر آن. ضمن آنکه نقش پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) در جای خود به عنوان شایسته ترین مفسران قرآن کریم قابل انکار نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Analysis of the Term “Tabyin” in the Quran and Investigation of Its Relation with the Need of Quranic commentary to Hadiths

نویسندگان [English]

  • Rahim khakpoor 1
  • Majid Ma'aref 2
1 Phd Student in Quran and Hadith sciences of University at Tehran
2 Full professor in Quran and Hadith at Tehran University.
چکیده [English]

The meaning for the holy Prophets “ tabyin” of Quran is nowadays open to debate. Most of  the Akhbaris regard the “tabyin” of Quran, explaining  and interpreting it. Some of the Usulis consider this word as another expression for publicly revealing Quran. In this article, these two opinions have been evaluated according to Quran and semantics. The former is not in agreement with the Quranic usage of the word: the word “ tabyin” as  a  Quranic  terms is closely related to “ al-balagh al-mobin” and therefor cannot be considered as interpretation and explanation. In addition, “tabyin” in its most frequent usage has been undertaken by Allah. It is obvious that Allahs “ tabyin” cannot be defind as interpreting. Using traditions for interpreting Quran based on the essential need of verses to tradition, has actually ended in serious damages to understanding Quran. On the other hand, the latter view i.e interpreting “ tabyin” as “publicly revealing” has been supported by Quran and semantic analysis. In this article, while admitting the very high position of the holy Prophet in the Quranic interpretation and after providing the Quranic arguments for it, the first view has been criticized from three different aspect: its conflict with the lexical meaning of the word, its conflict with Quranic verses and its vast numbers of flaws.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • “ tabyin”
  • Interpretation
  • revealing
  • comprehendible