بررسی تصویر استعاری دنیا در خطبه های نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 استایار دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

امام علی (ع) در فصاحت و بلاغت بی مانند و در خطابه و سخنوری سر آمد است، سحنان زیبا و پرمحتوا و آموزنده او از روزگار زندگی پر بارزش، مورد توجه ادیبان و سخن شناسان و بزرگان علم وادب بوده است. نهج البلاغه با محتوای غنی و تصویر های زیبا و نغمه دلنشین، از همان آغاز توجه بسیاری از بزرگان دانش زیبا شناسی و هنر سخنوری را به خود جلب کرده است. دنیا یکی از موضوعات اصلی و محوری نهج البلاغه است که امام (ع) در ارائه تصاویر استعاری از آن، خلاقیت، ابتکار و فصاحت بی بدیل خویش را به نمایش می گذارد. استعاره های آن حضرت در موضوع دنیا از خیال و ابتکاری بی نظیر برخوردار است، دقت در انتخاب الفاظ و روش ترکیب آنها، تازگی و طراوتی خاص به توصیفات آن حضرت بخشیده است. به کار گیری عناصر طبیعت، حیات، پویایی، صوت، زمان، مکان و استفاده از تجارب شخصی در به تصویر کشیدن این موضوع، نشان از معرفی دقیق چهره دنیا و شناخت آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphorical image of the world in the sermons of Nahj al-Balagha

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghaemi 1
  • Seyyed Mehdi Masboogh 2
  • Hosein Bayat 3
1 Associate professor Boo-Ali Sina University
2 Associate professor Boo-Ali Sina University
3 M.A.Student in Quran and Hadith sciences of University at
چکیده [English]

Imam Ali (pbuh) is unique in eloquence and rhetoric and master in
oration. his thrilling and profound words has captivated the attention of
the literalists and doctors of knowlegde and language from his own time.
Nahj al-balaghah with its reflective meaning , delightful images and
pleasant melody has attracted many masters of oratory and linguistic as
soon as it appeared.' World' is one of the basic and important subjects in
Nahj al-Balagheh in which Imam Ali shows his great creativity, and
eloquence . In his metaphors for world his delicate choice of words and
his inspiration in their assembling has given freshness and novelty to his
descriptions. The employment of elements of nature, life, motion,
sound, time, place and the usage of personal experiences in visualising
this matter manifests his thorough understanding and introduction of the
world.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:Irnam Ali
  • Metaphor
  • world
  • Nahj al-Balaghe