رابطه عصمت پیامبر اکرم (ص) با آیات عتاب از منظر علامه سید حیدر آملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مبانی نظری اسلام دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

قرآن کریم در آیات متعدد عصمت نبی اکرم (ص) را بیان کرده است. با وجود این آیات موهم عتاب و توبیخ نسبت به پیامبر با عصمت ایشان ناسازگار می نماید. از نظر متکلمان اسلامی عصمت امری پذیرفته شده است اما در باب حدود آن نظریه های مختلفی طرح شده است. علامه سید حیدر آملی عارف شیعی قرن هشتم و شارح آثار ابن عربی با تطبیق نظریه انسان کامل بر نبی اکرم (ص)، گستره عصمت ایشان را فراتر از تلقی متکلمان می داند. او با محور قرار دادن این دیدگاه که فهم قرآن مراتبی دارد جمع عصمت نبی با آیات عتاب را به گونه ای دقیق تر تفسیر کرده است. در این نوشتار دیدگاه سید حیدر آملی در شش محور بازشناسی و حمع بندی می شود که سید در اکثر موارد، خطای آیات را ظاهرا نسبت به پیامبر ودر واقع مربوط به سایر مسلمانان می داند و معتقد است استغفار پیامبر اکرم (ص) دلالت بر خطاب آیات موهم عتاب نسبت به پیامبر ندارد و نشانه گناه شرعی نیست، بلکه می توان آن را از باب حسنات الابرار سیئات المقربین یه ترک اولی تعبیر کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between the infallibility of the Prophet Mohammad (pbuh) and the rebuking verses in view of Allameh

نویسندگان [English]

  • Elham Mohammadzadeh 1
  • Sayyed Morteza Hoseyni Shahrodi 2
1 PhD Student of University at Mashhad
2 Associate Professor of Ferdosi University
چکیده [English]

The holy Quran has expressed the infallibility of the holy Prophet(pbuh)
in several verses. Nevertheless the purportedly rebuking verses are mutually exclusive with this fact. Islamic theologist have accepted the
issue of infallibility although they have debates on its limits. Allameh
seyyed heydar amoli , the eighth century shia mystic and the interpreter
of Ibn Arabi's works by denoting the theory of the perfect human to the
holy Prophet(pbuh),has gone further than the theologians concept of
infallibility. Considering the different layers of meaning for quran, he has
reached a more profoung understanding of the rebuking verses and its
relation to the infallibility of the holy prophet. In this article amoli's
viewpoints have been categorized in six groups and it is possible to
conclude that in most cases his interpretation of these verses is that they
are purportedly addressed to the holy prophet but actually meant for other
muslims. According to him, the holy prophet's supplications for blessing
does not imply that these verses are addressed to him or that he has
performed any sin, but these can be considered as negletion of what was
better to do (tark ula).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: infallibility of the prophet(pbuh)
  • purportedly rebuking verses
  • perfect human
  • asking for blessing
  • seyyed heydar amoli