بررسی زبان شناختی واژه قرآنی «مسجد»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه تهران

چکیده

فهم قرآن و دریافت معنای دقیق آن مانند هر متن معنادار دیگری در اولین گام خود نیازمند رمزگشایی از ئاژگانی است که چون حلقه های یک زنجیر کنار هم قرار می گیرند تا آن کلام را موجودیت بخشند. چنان که دریافت نادرست واژگان یک متن تفسیر نادرستی از آن را به همراه دارد. در این جستار تطور تاریخی- معنایی  واژه «مسجد» و ریشه شناسی آن را در زبان های باستانی بررسی می کنیم. این مقاله با تکیه بر کاربرد قرآنی واژه «مسجد» زمینه ورود به بحث را فرآهم می کند که در آن منتخبی از نظرات مفسرین و مترجمین آورده شده است. در ادامه با استفاده از قاموس هاای عربی و منابع لغوی در زبان های سامی معانی این واژه استخراج و با تکیه بر سایر منابع ( تاریخی، حدیثی و...) تحول معنایی این واژه نشان داد می شود. بررسی دیگر، ریشه شناسی واژه «مسجد» در زبان های سامی است و در پایان، با تاوجه به بررسی های انجام شده برابر نهاده های این واژه در چهار بخش : پرستش گاه، ضریح یا مقام، مسجد، اسم خاص (مسجدالحرام و مسجد الاقصی) پیشنهاد می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The linguistic study of the Quranic term'masjid'

نویسندگان [English]

  • Azartash Azarnush
  • Mahmood Makvand
professor in Quran and Hadith at Tehran University
چکیده [English]

Comprehending Quran and understanding its profound meanings, like any other
meaningful text, at first is in need of encoding its terms which like the rings of a
chain , come one after the other to create the text as a whole. It is obvious that
misunderstanding the meaning of a word in the text can lead to the
misunderstanding the whole text. In this article the word 'mmjid'(mosque) has been
philologically examined, and its origin in the ancient languages followed. focusing
on the Quranic usage of the word, the interpretation of it in different exegesis and
translations have been studied. The word's meanings have been identified using
Arabic and semitic lexicons , identifiying its semitic meaning as well as its
evolution based on historical sources. Consequently, for the word 'masjid' in Quran,
four equivalents have been proposed due to its contexts: a sanctuary, a shrine, a
mosque, a proper name referring to the Masjed al-Hararn and Masjed al-Aqsa.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: interpretation
  • translation
  • Quranic term
  • masjed
  • Semitic languages
  • linguistic study
  • philology