روش شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

در مطالعات قرآنی از شیوه های متنوعی استفاده می شود  و به ویژه در یک قرن اخیر با شیوه های جدیدی صورت می گیرد. در این نوشتار به شیوه مطالعات تطبیقی می پردازیم که گونه های تفسیر تطبیقی  بین قرآن و کتب مقدس و تفسیر مقارن بین شیعه و مذاهب اهل سنت و مطالعات تطبیقی در حوزه علوم طبیعی  یا انسانی و حوزه تفسیر قرآن دارد. در این جستار فرآیند، مبانی و آسیب های این روش ها بررسی و برای هر کدام مثال هایی بیان می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The methodology of Comparative study of Quoranic commentaries

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Rezayi Isfahani
Associate Professor of Jame-at-ol Mostafa Alalamiyeh
چکیده [English]

In Quranic studies vanetres of methods have been employed, particularly in the
recent century it has been done with the latest procedures. This study deals with one
of these methods i.e. the comparative one. This kind of study varies according to the
two field of knowledge compared:an issue in Quran and the Testaments, a
controversial subject in Shiite and Sunnite exegesis, a piece of data in natural science or humanities with that of Quran.This article has examined the procedure
followed in such studies, indicating its fundamentals and deficiencies, along with
examples for each cases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quran
  • methodology of research
  • Quranic studies
  • comparative studies