تأثیر وجوه و نظایر در ترجمه های معاصر فارسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کاشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

  وجوه و نظایر یکی از ضرورت های اولیه برای مترجمان قرآن کریم است. با توجه به گوناگونی موارد کاربرد واژه ها در زبان عربی، همواره با این مشکل روبه رو هستیم که واژه ای در جمله های معنایی می دهد، اما همان واژه در جمله دیگر معنایی متفاوت و حتی گاهی متضاد دارد و تنها با قرینه های مختلف می توان به مفهوم درست آن پی برد. وجوه و نظایر از دانش هایی است که پیش نیاز فهم  و تفسیر قرآن کریم به شمار می رود و یکی از مباحث مهم علوم قرآنی است که راه احتمال را در فهم معانی قرآن باز می کند و گاهی موجب اشتباه می شود و دستاویزی برای فتنه جویان به شمار می رود. وجوه و نظایر در قرآن نشان می دهد که این کتاب عظیم لایه های مختلف معنایی دارد. بنابراین، فهم دقیق قران منوط به فهم وجوه ونظایر است. گاهی مترجمان در ترجمه واژه ها دچار لغزش شده و واژه ای را که در موارد گوناگون معانی متفائتی دارد، همه جا یکسان ترجمه کرده یا وجه معنایی واژه را متناسب با معنای موجود در کتب وجوه قران ترجمه نکرده اند. دراین جستار، وجوه معنایی واژه «فته» را در پنج ترجمه مشهور قرآن کریم ( مکارم، فولادوند، مجتبوی، خواجوی و صادقی تهرانی ) بررسی و به لغزش های مترجمان اشاره می کنیم. گفتنی است در این جستار، بررسی و اساس کار بر وجوه معنایی متمرکز است نه بر نظایر.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of polysemy and homonomy(wujuh & naza'ir) on the contemporary translations of Quran to Persian(based on the term fitna)

نویسندگان [English]

  • Mohammadhasan Rostami 1
  • Alireza HajiAbadi 2
1 ssociate Professor of Ferdosi University
2 MA graduate in Quran and Hadith
چکیده [English]

The knowledge of polysemy(wujuh) is one the basic information required for the
translators of Quran. Regarding different meanings of a word in Arabic language, at
times a word has one meaning in a statement, while the same word has a completely
opposite meaning in another statement, which can only be specified by its context.
Therefore the knowledge of polysemy is considered as one the basic pre-required
knowledge for comprehending Quran and is regarded as one of the Quranic sciences
which provides the grounds for different probabilities in interpreting Quran, open
to misunderstanding or misusage for those looking forward to making troubles.
The existence of polysemy in the holy Quran indicates that this text has different
stages of meaning , thus , the correct understanding of Quran depends on the
understanding of it. Nevertheless the translators have been wrong in translating
Quranic words, by rendering the word to one meaning regardless of different
context or misinterpreting it to the wrong sense. In this article we have studied the
translation of the word 'fitna'(trial,disturbance, ... ) in five of the most prominent translations of Quran(Makarem,Fuladvand,Mujtabavi,Sadeghi Tehrani), mentioning
their misunderstandings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • polysemy and homonomy (wujuh wa naza'ir)
  • translation
  • translator
  • fitna
  • polysemy