معرفی روش استاد محمد باقر بهبودی در ترجمه تفسیری معانی القرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی علوم قرآنی و حدیث

2 دانشجوی کارشناسی علوم قرآنی و حدیث

چکیده

معانی القرآن  نام اثر محمد باقر بهبودی در ترجمه تفسیری قران است. شناخت روش بهبودی در ترجمه، از رهگذر تامل در معانی القرآن و دیگر آثار او همچون تدبری در قرآن، معارف قرآنی، معجز قرآن و مبارزه با فلسفه شرک و گزیده های کتب اربعه و پاورقی های بحارالانوار میسر است. بر این اساس، مهم ترین قواعد او در ترجمه قرآن عبارتند از : توجه به تاریخ نزول آیات، فضای نزول، خطاب های صدر آیات، تبعیت از روایات صحیح، مطروح کردن نو آوری های خارج از سنت،  پیروی از آیات دیگر، استفاده از قرائن خارجی، توجه به اختلاف قرائات و انتخاب قرائات مطابق بر رسم الخط، وجه صحیح عربی و سیاق آیات، توجه به معنای اصیل کلمات و در نظر گرفتن فنون و قواعد ادبیات عرب. بهبودی در بیان توضیح های اضافی در ترجمه، ازکمانک ( پرانتز) استفاده نمی کند و مدعی است  همچون خود قرآن در ضوابط ترجمه، زبان آیات را به صورت آزاد،به فارسی برگردان می کند. بیان جمله های محذوف معطوف علیه یا مقدر که معادل" أم" است، در ترجمه وی نمود ویژه ای دارد.همچنین این اثر مشتمل بر آرای تفسیری بهبودی است.در ترجمه و تفسیر او چندان اثری از تأویل های معنوی به چشم نمی خورد،بلکه با رویکرد مادی، در توصیف حوادث، تصویری طبیعی و سلسله وار ارائه می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the methodology of Muhammad Bagher Behbudi in his translation of Quran "Ma 'ani al-Quran"

نویسندگان [English]

  • Mujgan Sarshar 1
  • Zahra Sadeghi 2
1 Ph.D. graduate in Quran and Hadith
2 M.A. graduate in Quran and Hadith
چکیده [English]

"Ma'ani al-Quran" is the name of Behbudi's translation of Quran. Identifiying
Behbudi's methodology in his translation can be accomplished by contemplating on
his translation along with his other works such as : 'Contemplating on Quran', 'the
teachings of Quran', 'the miracle of Quran', 'fighting against the philosophy of
polytheism' , his selection of the four main hadith books(Kutub Arba'e) and his
footnotes on Bihar al-Anwar. Accordingly his most significant fundamentals in
translating Quran are as fo11owing: considering the time of revelation, the situation
of revelation, the introductory addresses of the verses, fo11owing sound traditions,
ignoring innovations not justified by Sunna, considering other verses and the
context outside the verse, examining different readings of Quran and choosing the
ones in accordance with the writing of it, following Arabic rules in linguistic, and
considering the original meanings of the words. Behbudi is in no mood of using
parantheses while adding extra explanations , claiming that fo11owing the role
example of the Quran proper in translation, gives a free translation of Quran.
Providing the omitted clauses or embedded ones which equivalent to 'or' is apparent
in his translation. In his work we also notice his special exegetical views. In
Behbudi's translation of Quran, tendency to esoteric interpretation is not seen ;rather
he gives a natural constant image of the events ,employing a materialistic
interpretation in narrating events.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Behbudi
  • translation of Quran
  • Ma'ani al-Quran
  • methodology of translation
  • exegetical translation