سرادق، سراپرده و ترجمه های فارسی قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران

چکیده

 " سرادق" از واژگان قرآنی است که از دخیل بودن آن سخن گفته شده است. " حصار گرد خیمه" معنای نخست از " سرادق" است که با " سراپرده" فارسی مطابقت دارد، از این رو این واژه از نظر لغویان و مترجمان فارسی قرآن کریم بهترین مفهوم محسوب می شود. مفسران، سرادق آتش را- که در آیه 29 کهف  از آن یاد شده است – به دیواری از آتش یا دود آن که ستکاران را در برگرفته است، تفسیر کرده اند، اما در تحول در معنای " سراپرده "، وجود معانی دیگر، در نظر نداشتن تفسیر آیه از سوی قریب به اتفاق مترجمان فارسی قران کریم و بسنده کردن به واژه " سراپرده "، فهم برگردان فارسی آیه را دشوار ساخته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soradegh I , I Sarapardeh ' and the Persian translations of the holy Quran

نویسنده [English]

  • Reza Farshchiyan
Associate Professor of Bahonar University
چکیده [English]

'Soradegh' is one of the Quranic terms claimed to be of non-arabic origin. The first
meaning for the word is the fence around a tent which is equivalent to the meaning
of the word 'sara pardeh ' in Persian. Therefore it has been considered the best
translation for _the word in Persian and the translators have rendered the
term'soradegh ' of fire in Q: xviii- 29 as the wa11s of fire or smoke which have
encircled the oppressors. Nevertheless the evolution in the meaning of the Persian word 'sarapardeh' and its having other meanings has resulted in the obscurance of
the Persian translations using this equivalent without any hesitation wherever the
term 'soradegh ' is used.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: soradegh
  • sarapardeh
  • Persian translations of Quran
  • foreign words