بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء(س)

2 دانشجوی دکتری رشته علوم قران و حدیث

چکیده

ثمرات نو آوری نسیم حیات بخشی است که اگر در پیکر جامعه جریان یابد، سبب ماندگاری و پویایی آن می شود. نو آوری پیش در امد توسعه و تعالی یک جامعه است.
    در نگرش قرآنی  انسان موجودی فراتر از سایر موجودات است، که اسماء الهی به صورت ظرفیت هایی بالقوه در ذات وی سرشته شده و قابلیت آن را دارد تا پس از طی فرآیندی تلاشمند، ظهور توانمندی های درونی اش را به نظاره بنشیند. آیین اسلام که بنیادی ترین مفاهیم و اصول آن در قالب معجزه آسمانی قرآن تجلی یافته، تحولی عظیم در جمیع شئون مرتبط با حیات انسان ایجاد کرده است.
    اصول و مبانی اسلامی هرگز انسان را به سمت وسوی رکود و جمود سوق نمی دهد، زیرا رسالت اسلام، تکامل، پیشرفت و ارتقای انسان است.
   در این جستار، برای بررسی  شاخصه های نوآوری با رویکردی قرآنی، مفهوم " نوآوری" را تبیین و سپس وجوه افتراق آن را با بدعت گذاری تعیین می کنیم.
     از ان جا که اجرایی شدن بعضی دستورالعمل های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمین در جهان معاصر نیازمند تحقق نو آوری های علمی و عملی است به چند قاعده قرآنی در این راستا اشاره می نماییم.
  بر این اساس مهم ترین ملزومات و برجسته ترین موانع تحقق نو آوری در جوامع اسلامی از دیدگاه قرآن کریم بررسی می شود. هدف این جستار، تمهید فضای مناسب برای تضارب آراء، ارزش گذاری بر مقوله نقد، اشاعه روحیه پرسش گری، پرهیز از مناقشه در مناظرات از جمله مهم ترین مقدمات و جمود فکری، گذشته گرایی، شخصیت گرایی و از خود بیگانگی در زمره مهم ترین موانع تحقق نو آوری از دیدگاه قرآن است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the features of innovation in Quran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alaee Rahmani 1
  • Marzieh Mohases 2
1 Associate professor at Alzahra University
2 Ph.D. Student in Quran and Hadith sciences
چکیده [English]

The results of innovation are the enlivening breezes of life; finding its way in the
society ,innovation will guarantee its survival and continuance. Innovation is the
ground for development and exaltation of a society.
In Quran , human kind is much higher than any other species and has potentially the
capacity to manifest the divine attributes which has been given to him/her
essentially. The religion of Islam whose most essential concept and tenets has been
provided in Quran , has brought about a great evolution in all features of human life.
The fundamentals of Islam pushes human toward evolution, improvement and
progress and is in no way in harmony with deterioration, decline and stagnation.
This article designated to the study of innovation in Quran , at first introduces the
meaning of innovation and then distinguishes it from the meaning of 'bed'a'
(noncanonical innovation).!t also studies some of the methods for applying it in life.
In this study the most important barriers and also the best ground for bringing
innovation in practice has been identified. Providing a suitable condition for debate,
giving value to critiques, strengthening the mood of inquiry, avoiding polemic
debate are of the most important features of a suitable condition for flowering
innovation. Having an unopened-min, being strictly limited to the past,
concentrating on personalities, alienation are the main barriers of innovation in
view of Quran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: divine attributes
  • Innovation
  • alienation
  • limited to the past
  • concentrating on personalities
  • the mission of Islam