اندیشه های قرآنی در آثار سنایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

سنایی جزو آن دسته از شاعران زبان فارسی است که به کلام الله، توجه خاصی نشان داده است. وی مسلمانی آگاه بود و شاعر، و کاملا تحت تأثیر فصاحت و بلاغت قرآن. اصلی ترین وجوه اعجاز آن را، الفاظ فصیح، نظم ویژه و تقلیدناپذیر و معانی مشتمل بر همه علوم و سخنان بشری می داند و امت اسلام را برای بهره مندی از این سرچشمه حیات و منبع هدایت و در کنار آن، عترت پیامبر(ص)، فرا می خواند. از منظر وی، کسانی می توانند از نور هدایت کلام الهی برخوردار شوند که با پاکیزگی ظاهری و باطنی و نیز با عقل منور به نور الهی بدان مراجعه کنند و حقایق باطنی آن را با چشمان حقیقت بین بنگرند و به تأویل آیات متشابه هم دست یابند؛ همچنین برای دستیابی به کیمیای دین و گوهر یقین، به تفسیر قرآن به قرآن روی بیاورند؛در غیر این صورت، شاهد قرآن، رخسار واقعی خود را به آنان نشان نخواهد داد؛ در نتیجه، به شبب بی لیاقتی خودشان، از نسخه شفابخش قرآن، محروم خواهند ماند.همچنین وی ، بر این باور است که قرآن از دست کسانی که به حقایق والای آن، عمل نمی کنند، در روز قیامت، گله و شکوه سر خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic Conceptions in Sanayi's Works

نویسنده [English]

  • Khudabakhsh Asadullahi
Associate Professor of Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Sanayi is one of the Persian poets who have paid a special attention to Quran
in their writings. As a conscious Muslim and a poet deeply affected by the
rhetoric aspect of Quran, Sanayi considers the main feature of Quran's
miracle, its eloquent words and particular and inimitatable order of words and
its comprehensive meanings which embrace all the knowledge of human
beings. Accordingly he calls the nation of Islam to make the best of this
fountain of spiritual life and source of guidance besides the prophet's progeny.
He believes in order to benefit from the light of guidance of this divine
word,one should require both outward and inward purity and he should
deliberate on it by an intellect enlightened by this divine light. Only then he
will be able to see the hidden truth of Quran and understand its ambiguous
verses. The only possible way to reach the core of religion and attain
certainty is by following this path; otherwise Quran will not show its real face
to his readers and they will be deprived from the remedial script of Quran. He
asserts that on the day of resurrection, Quran will complain from those
believers not acting according to Quranic teachings.
          

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quran
  • miracle
  • Intellect
  • exegesis
  • Sanayi
  • interpretation of ambiguous verses