تعامل با اهل کتاب از منظر قرآن و سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

از صدر اسلام تاکنون، زندگی مسلمانان و حیات جامعه اسلامی به شکل های گوناگون با گروه ها و مذاهب دیگر پیوند خورده و میان آنها تأثیرات متقابل وجود داشته است. قرآن کریم که پاسخ گوی نیازهای اساسی انسان در زندگی فردی و اجتماعی در تمام اعصار و قرون است، در آیات بسیاری به مسأله اهل کتاب و نحوه ارتباط صحیح با آنان پرداخته است. در دنیای امروز و با توجه به وضعیت ویژه جهان که برخواسته از تحولات اساسی در حوزه های مختلف و روابط حکومت ها و تعامل فرهنگ هاست، نحوه برخورد و ارتباط با اقلیت های مذهبی در کشورهای اسلامی اهمیت دوچندانی یافته است.
   از آنجایی که شناسایی دستورها و احکام اسلامی در زمینه تعامل با اهل کتاب در جهان معاصر بسیار راه گشا و کارساز است، در این نوشتار با تکیه بر معارف قرآن، بعد از اشاره به مقدمه ای درمورد اسلام و نقش مؤثر آن در رعایت حقوق ادیان و مذاهب و حفظ کرامت انسان، به تبیین موضوعاتی همچون شناخت لغات و اصطلاحات، موضع قرآن در مواجهه با اهل کتاب و دستورات قرآن در خصوص چگونگی تعامل با اهل کتاب پرداخته شده است.
ات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association with religious minorities (Jews and Christians)

نویسنده [English]

  • Narjes Khademi
Tehran University
چکیده [English]

From the early days of Islam on, the Muslims and the Islamic Community had
a very close relation with other groups and religions in various forms and each
has affected the others. being the representative of the guiding role of religion
in all affairs of life and the answer to all the fundamental human desires in
individual and social life in all ages and decades, the Holy Quran has dealt
with the issue of religious minorities, Jews and Christians in particular, and
the proper way of communicating with them. Today, considering the
particular circumstances of the world which is the result of fundamental
changes in various fields, including that of the governments' relations and the
correlation of cultures, the way to treat and communicate with religious
minorities in Islamic Countries has doubled in significance.
Being very effective in the present era to get familiarized with the Islamic
Instructions concerning interaction with religious minorities,particuiarly Jews
and Christians, this articles has focused on this issue. with a short
introductory on Islam and its effective role regarding the rights of religions
and reserving the nobility of humankind, this study examins the relative
terminology, Quran's stance concerning the Jews and Christians and its
instructions regarding the way to communicate with Them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: associate
  • Jews and Christians
  • Quran
  • Religions
  • communications