نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

باور غالب درباره محدثان زن چنین است که زنان احادیث زیادی نقل نکرده اند و اگر هم نقلی داشته اند، بیشتر در مسائل احکام فقهی زنان بوده است، در حالی که تحقیق و تفحص دقیق در احادیث نقل شده از پیامبر اکرم (ص) خلاف این مدعا را ثابت می کند و آشکار می نماید که همسران رسول الله (ص) و زنان صحابی آن حضرت در بیان و نقل احکام مربوط به زنان و مسائل تربیتی، اخلاقی، سیاسی، حقوقی، عبادی، دفاعی، نقش بسزایی داشته اند.
   در این مقاله هم به نقش زنان در نقل حدیث رسول الله (ص) پرداخته ایم و هم این جستار چکیده گسترده ای است درباب زنان رائی رسول الله و احادیث نقل شده از سوی آنان، و از میان آنان- به یمن چهارده معصوم- و به ترتیب نامشام از حرف الف تا دال تعداد 14 تن از زنانی را آورده ایم که در موضوعات متنوع تر احادیث بسیاری از آنان نقل شده است.
 

کلیدواژه‌ها