بررسی و نقد آیات « خلافت و ولایت » در تفسیر مقاتل بن سلیمان و تفسیر الکشاف زمخشری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدرجایی

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

 امر خلافت و ولایت، به سان نبوت و رسالت، امری جعلی و الهی است و علاوه بر احادیث متعددی مانند حدیث ثقلین، منزلت و غدیر، آیاتی از قرآن بر این موضوع تأکید کرده است. گرچه برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر آیات قرآن از اذعان به این حقیقت شانه خالی کرده اند، اما در بسیاری از موارد به منزلت و جایگاه والای خاندان پیامبر (ص) اعتراف کرده اند و بیان سبب نزول یا مصادیق آیاتی از قرآن را بر آنان منطبق دانسته اند. اعتراف مفسران اهل سنت به این حقیقت، به رغم جلوگیری از کتابت احادیث و جعل و دس هزاران حدیث علیه آنان، نشان دهنده حقانیت شیعه در استمرار امر خلافت و ولایت است. این مقاله با بررسی برخی آیات مرتبط با خلافت و ولایت در تفسیر مقاتل بن سلیمان ( که یکی از تفاسیر کهن است) و تفسیر الکشاف عظمت و شکوه خاندان پیامبر (ص) را در این دو تفسیر نشان داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Critical Study of the Verses on "Governing and Supreme leadership" in Muqatel's Commentary and that of Zamakhshari

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Shayestenejad 1
  • Sayyed Mohammad Bagher Hojjati 2
1 Associate Professor of Shahid Rajaee University
2 Full professor in Quran and Hadith at Tehran University.
چکیده [English]

The issue of governing and supreme leadership, the same as prophecy is a
rank allocated by Allah, on which many tradition like thaqa’layn, Gadir,
manzelat and many verses of Qur'an have emphasized. Although some Sunni
exegetes deny this verity, but in many cases they admit the high status of the prophet's progeny and have considered them as the occasion of revelation or
referent for many verses of Qur'an.
Sunni commentators' acknowledgement about this fact, despite their
blocking the writing of hadith and forging many traditions against them,
clearly shows the right of the prophet's progeny to governing and supreme
leadership. Studying the verses on governing and supreme leadership in both
Muqatel and Zamakhshari exegesis, this article has tried to display the glory
and splendor of the prophet's progeny in these two commentaries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • governing and supreme leadership
  • governing and supreme leadership in Qur'an
  • governing and supreme leadership in Sunni exegesis Ahlolbayt in Muqatel and Kash'shaf exegesis