میدان های معنی شناختی واژگان نهج البلاغه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عربی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد گروه عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

 نهج البلاغه چون قرآن دریای بی کرانی است که هرکس به سهم خود می تواند با توجه به استعدادی که دارد از آن برداشت کند. زمینه های صرف و نحو و بلاغت و زبان شناسی و همچنین علوم اعتقادی چون کلام و فلسفه و عرفان در این کتاب بشری بسیار بی همتاست. در این میان زبان شناسی از علومی است که به کمک آن می توان درهای غلتانی را صید کرد که نتایج شگفت آوری در معنی کلام امام علی (ع) آشکار می کند.  یکی از شاخه های زبان شناسی در این کتاب، بررسی واژگان اخلاقی یا اعتقادی است که دارای رفتارهای گوناگون چون اشتراک ( لفظی و معنوی) ترادف، تضاد و مانند آن هستند. بنابراین، در این جستار سعی ما تمرکز بر روی رفتار واژگانی است که چنانچه این رفتارها در متن های مختلف نهج البلاغه مشخص شود در استخراج معانی مختلف و تشکیل سیستم های معانی واژه اخلاقی یا اعتقادی در هر متن رفتار جدیدی دارد که این رفتار برگرفته از عوامل درون و برون زبانی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Semantic Fields of Nahjulbalaqa Words

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Shameli 1
  • Arman Mohammadi Raygani 2
1 Associate professor of Arabic group at Esfahan University
2 M A graduate in Arabic at Isfahan University
چکیده [English]

Nahjulbalaga, same as Qur'an, is a vast ocean from which everyone can
benefit according to his / her talent.
Grammatical, rhetorical, linguistic, the same as dogmatic issues like
theology, philosophy and mystics are abundant in this unique human book.
Among all the knowledge, linguistics is one by which we can calch pearls of
meaning which display the amazing aspects of sense in Imam Ali's words. One
of the linguistic issues in this book is the study of ethical and dogmatic
expressions based on their synonyms, antonyms, homonyms and polysemy’s,
on which we have concentrated in our study in order to gain a better
understanding of the semantic system of the words. In this article, we have
tried to study these different stages of meaning and show that each ethical and
dogmatic expression has a special meaning according to its context, which
differ from its same usage in other contexts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nahjulbalaga
  • linguistics
  • Semantics
  • word sense