بررسی تطبیقی تفسیر آیه اکمال با تأکید بر نقد مناقشه ها درباره دیدگاه شیعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه معارف دانشگاه تهران

چکیده

وجه اصلی تمایز تفسیر آیه اکمال  (مائده: 3) در دیدگاه فریقین در دو امر نهفته است؛ یکی در علت نزول آیه و دیگری در تعیین روزی که در این آیه با تعبیر« الیوم » از آن یاد شده است. شیعه با توجه به مفاد آیه، شرایط نزول و مضامین احادیث، علت نزول آیه را اعلان ولایت امام علی (ع) می داند و در این قول، همداستان است. اهل سنت در تبیین مفاد آیه دچار اختلاف نظرند و درباره علت نزول آیه نیز احتمال های متعددی را مطرح ساخته اند که توجیه پذیر نیست. اساس مناقشه های اهل سنت بر دیدگاه شیعه بر ارزیابی و نقد اعتبار احادیثی است که نزول آیه را در غدیرخم و علت آن را امر ولایت می شناسد. در این میان، تنها فخررازی با نقد درون متن (فارغ از احادیث) دیدگاه شیعه را از آیه ابطال ساخته است. به نظر ما، این نقد- که تاکنون کسی به آن نپرداخته است- به دلیل درک نادرست فخررازی از استدلال شیعه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Interpretion for the Ekmal Verse with Emphasis on Answering the Critiques of Shitle View

نویسنده [English]

  • fath allah najarzadegan
Associate Professor of Tehran University
چکیده [English]

The root for differing Shiite and Sunnite interpretations of Ekmal verse (3 -
Maedeh) is two things: the cause of revelation and the indication of day to
which the word "al-yaom" (this day) refers. Considering the meaning of the
verse, along with the conditions of revelation and teachings of the hadith, the
shia have regarded "the declaration of the supreme leadership of Imam Ali" as
the cause for its revelation, on which they have consensus. On the other hand,
The Sunni have dispute on interpreting different segments of the verse and
have suggested various possibilities for its commentary, none of which have
been justified. The main cause for the -Sunni's disagreement with the Shia is
on the authenticity of the traditions which identify Gadir Khum as the place
and imamate as the cause for its revelation. Among the Sunni critics it is only
Fakhr Razi who has assessed Shia's view, based on text analysis regardless of
the traditions. In our view this critique - which was never taken into account -
is due to Razi’s misunderstanding of Shias argument.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: completing religion
  • fulfilling Grace
  • Shia-Sunni commentaries
  • supreme leadership of Imam AIi