بررسی دو ترجمه آربری و یوسف‌علی از قرآن کریم بر اساس نظریه تعادل واژگانی بیکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی‌ زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
یکی از مشکلاتی که مترجم طی فرایند ترجمه با آن مواجه می‌شود، ترجمه واژگان فرهنگی و انتقال تأثیر مطلوب این واژگان به زبان مقصد است. این مسئله در متون دینی از جمله قرآن که واژگان فرهنگی بخش قابل توجهی از آیات قرآن را شامل می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند.
در این پژوهش کیفیت ترجمه آربری و یوسف‌علی از جنبه معادل‌گزینی واژگان فرهنگی و میزان انتقال مفاهیم به زبان انگلیسی ارزیابی شده است. ازاین‌رو، آیاتی از قرآن که در آن مفاهیم فرهنگی ویژه جامعه اسلامی‌ مطرح شده است، همراه با ترجمه دو مترجم مذکور و ترجمه فارسی مکارم شیرازی ذکر شده و به تحلیل معادل‌های انتخابی از لحاظ انتقال معنا، صحت در انتخاب معادل و فهم صحیح مترجم از آیات ارائه‌شده پرداخته شده است. نتیجه پژوهش این بود که در ترجمه آربری به مخاطب بیشتر توجه شده است و واژگان فرهنگی اسلامی به‌صورت تحت‌اللفظی یا معادل‌های فرهنگی شناخته‌شده در آیین مسیحیت‌ ترجمه شده‌اند؛ اما یوسف‌علی سعی کرده است این واژگان را عمدتاً بدون ترجمه و همراه با توضیح اضافه به زبان انگلیسی منتقل کند.

کلیدواژه‌ها: تعادل واژگانی، واژگان فرهنگی، معادل، مونا بیکر، آربری، یوسف‌علی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the two translations of Arbery and Yusef Ali of Qur’an according to baker’s theory of equivalence at word level

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mobaraki 1
  • hadi baghaei 2
1 Assistant Professor , English Language Department, Birjand University
2 M.A in English Language translation Department , Birjand University
چکیده [English]

One of the difficulties encountered by the translator in the process of translation is the translation of cultural –bound words and conveying its desired impact in the target language. This problem gains greater importance in translating religious texts including Qur’an, in which cultural words comprises considerable amount of Quranic verses. This article has tried to compare the quality of Arbery and Yusef Ali’s translations, considering their choice for cultural words and their ability to produce the desired result in English. Therefore verses have been chosen in which distinct Islamic cultural concepts have been discussed along with the two mentioned translations in English and the Persian translation of Makarim Shirazi. In this study the word equivalents in the two translations mentioned have been studied considering their adequateness and correctness, alongside with the  correctness of their understanding of the mentioned verses at whole. This article has reached these conclusions: in Arbery’s translation the emphasis was on the addressee and the Islamic cultural words had been either literally translated or given equivalents known in Christianity, whereas Yusef Ali tried to convey these notions in English, mostly by leaving the words without any translation in English while giving extra explanations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • equivalence at word level
  • cultural-bound words
  • equivalent
  • Mona Baker. Arbery
  • Yusef Ali