معارضات زبانی مشرکان با پیامبر اکرم (ص)بررسی اتهام شعر و شاعری در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

چکیده
در بررسی هر پدیده و موضوعی در قرآن، علاوه‌بر توجه به مفهوم درست آن، تفاسیر و کتاب‌های لغت، شناخت کامل آن پدیده و کارکرد آن در جامعه عصر نزول نقشی تعیین‌کننده دارد. توجه به جغرافیای سخن و رویکرد تاریخی- جامعه‌شناختی از زوایای پنهانی نشان می‌دهد که در بررسی آیات بی‌مدد این رویکرد آشکار نمی‌شود. یکی از موضوعات مهم در تاریخ رسالت نبی اکرم (ص) معارضات زبانی مشرکان در مقابل دعوت الهی ایشان بود. در میان نسبت‌های ناروایی که مشرکان به قرآن و پیامبر (ص) روا داشتند، شعر و شاعری جایگاهی خاص دارد؛ اتهامی که امروز نیز دست‌مایه طعنه برخی روشنفکران شده است.
این مقاله با رویکردی تاریخی- جامعه‌شناختی به واکاوی پدیده شعر و شاعری از دیدگاه قرآن، چرایی و اهداف مشرکان از واردکردن این نسبت‌های ناروا و شیوه‌های مقابله قرآن با آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: معارضات زبانی، مشرکان، مجنون، پیامبر (ص)، فضای عصر نزول.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The oral debate of the infidels and the holy Prophet (PBUH): studying the accusation of poetry and poem in Qur’an

نویسندگان [English]

  • Nosrat Nilsaz 1
  • Hadi Zeini Malek- Abadi 2
1 Assistant Professor , Tarbiyat Modarress University
2 Ph.D student , Quran and hadith sciences , Tarbiyat Modarress University
چکیده [English]

In studying each phenomena and subject in Qur’an in addition to finding its correct meaning in Qur’an, lexicons and exegetes, a thorough understanding of that phenomena and its function in the community at that era is very important. Paying attention to the context of a speech and having a socio-historical approach reveals many unknown aspects of the subject which will not be known otherwise. One of the important issues in the history of the prophetic mission of the holy Prophet (PBUH) is the oral debates of the infidels against the divine call. Among the incorrect attributions assigned to Qur’an and the holy  Prophet, Poem and poetry, has a special status. An accusation that is still employed for attacking Islam. this article relying on the socio-historical approach studies the phenomena of poem and poetry in Qur’an and the infidels aim in asserting such an  accusation and the Quranic way of approaching it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • poem and poetry in Qur’an
  • mad
  • the Prophet (PBUH)
  • the conditions of the time of revelation