راه بردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تبعیض نژادی یکی از مهم ترین آسیب هایی است که همواره جوامع مختلف به آن دچار بوده اند. قرآن کریم برای زدودن این آسیب، اولا در حوزه نظری و معرفتی، تصویری صحیح و شفاف از خلقت انسان ها و راز تفاوت آنان،معیار ارزش گذاری انسان ها و جهان شمولی اسلام به دست می دهد و ثانیا با پایه گذاری مناسباتی چون اتحاد همه جانبه، عدل و مهرورزی به همه مردم، ایجاد پیوند زوجیت میان نژادهای مختلف، تعاون بر اساس نیکی و تقوا، و عمومی سازی فرهنگ مشورت-که همگی موجبات حضور و پیوند افراد اجتماع را از هر نژادی فراهم می آورند- عملا هرگونه تبعیض را از جامعه برافکنده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic Guidelines for Opposing Racial Discrimination Rasul Mohammad Jafari

نویسندگان [English]

  • Rasol Mohamadjafari 1
  • Mahdi Jalaly 2
1 Phd Student in Quran and Hadith sciences of University at Mashad
2 Associate Professor of Mash,had University
چکیده [English]

Racial discrimination is one of the most important damages from which
different societies have suffered. For its elimination, Quran takes different
steps: first scope Quran, epistemologically and theoretically provides a
crystal clear and correct perception of human creation and the mystery of its
differences, the justice acriterion for evaluating of human beings and universality of Islam. Second, by establishing different regulations for administrating
human relations such as comprehensive unity, establishing nd
expressing love towards all the people ,allowing marriage between different
races, encouraging cooperation based on piety and mercy , generalizing
consultation idea, Quran has provided the ground for all the members of the
community from all different races to participate in the society and
therefore practically eliminating any kind of discrimination from the
society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Racial discrimination
  • Quran
  • thematic exegesis