بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از دیدگاه سید قطب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

از مهم ترین پیش فهم های تفسیر قرآن، تبیین قلمرو معارف آن است؛ چه، نوع نگرش ما به این مساله، نقش و دخالتی اساسی در نحوه تبیین پیام ها و رهنمودهای قرآن در پی خواهد داشت. مفسران قرون اخیر (14 و 15 هجری) به این امر توجه کرده و برای آن اهمیت ویژه ای قایل شده و درصدد برآمده اند تا با تبیین موسع کارکرد دین و تعلیمات آسمانی، ابعاد بیش تری از نقش آفرینی و کارآمدی قرآن را در زندگی بشر بنمایانند. سید قطب از مفسران معاصر قرآن با اهتمام بسیار به موضوع جامعیت قرآن، آن را به سان یکی از اصول اساسی خویش در تفسیر آیات قرآن و در تبیین مفاهیم و آموزه های دین اسلام قلمداد کرده است. نویسنده این جستار بر آن است چرایی و چگونگی جامعیت قرآن را از دیدگاه سید قطب، به ویژه در تطبیق با نظریات علمای شیعه، بکاود و میزان درستی نظرگاه او را سنجیده، ضرورت ها و بایستگی های آن را یادآور شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Examination of Qutb's View on Comprehensiveness of Qur'an

نویسنده [English]

  • karam siyavoshi
Associate professor of Bo-Ali Sina University
چکیده [English]

Illuminating its range of knowledge is one of the prior assumptions about
Qur'an; whatever the view on it, it will have a great impact on explaining its
intents and guidance’s. The contemporary exegetes (14th and 15th centuries
AH). Have paid special signification to this issue and therefore, by
dedicating a broader scope to religion's function, were about to prove a wider
impact and efficiency of Qur'an in life.
Sayyed-i Qutb is one of these exegetes focusing his attention to the
comprehensiveness of Qur'an, has accepted this as one of his main principles
in interpreting Qur'an and explaining Islam's notions and teachings. In this
article we have examined the variety of Qutb's opinion about this issue, take
into consideration its causes and traits, especially in accordance to Shiite
scholars, mentioning its necessities and implications.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • exegetic principles
  • up-to-date exegesis
  • comprehensiveness
  • Sayyed-i Qutb
  • Fi Zilal al-Our'an