نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه

چکیده

تفسیر منسوبه به امام حسن عسگری (ع) از جمله تفاسیر اولیه شیعه است که بسیار زود هنگام اعتبار آن مورد بحث بوده است. مخالفان این تفسیر به لحاظ سندی و متنی به بحث از آن پرداخته اند. علامه شوشتری نیز از جمله این مخالفان است که در الاخبار الدخیله به اجمال به بحث از سند آن می پردازد، هم چنان که متن آن را نیز به نقد می کشد. نقد محتوایی او از این تفسیر، مفصل ترین نقد از آن محسوب می شود. او در نقد خود از جمله به قرآن، روایات و اطلاعات تاریخی استناد می کند اگرچه مورد اخیر بیش ترین سهم را به خود اختصاص داده است.
 

کلیدواژه‌ها