تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع) در بررسی علامه شوشتری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه

چکیده

تفسیر منسوبه به امام حسن عسگری (ع) از جمله تفاسیر اولیه شیعه است که بسیار زود هنگام اعتبار آن مورد بحث بوده است. مخالفان این تفسیر به لحاظ سندی و متنی به بحث از آن پرداخته اند. علامه شوشتری نیز از جمله این مخالفان است که در الاخبار الدخیله به اجمال به بحث از سند آن می پردازد، هم چنان که متن آن را نیز به نقد می کشد. نقد محتوایی او از این تفسیر، مفصل ترین نقد از آن محسوب می شود. او در نقد خود از جمله به قرآن، روایات و اطلاعات تاریخی استناد می کند اگرچه مورد اخیر بیش ترین سهم را به خود اختصاص داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allame shushtari's study of the exegesis attributed to Imam Hasan Askari (PbuH)

نویسنده [English]

  • Shadi Nafisi
Associate Professor​
چکیده [English]

The exegesis attributed to Imam Hasan Askari (Pbuh) is one of the first Shii
exegeses, whose authenticity was discussed early. Those rejecting its genuine
have criticized it, considering both its isnad and text. Allame Shushtari is one
of these scholars. In his book "Al-Akhbar Al-Dakhile", he has argued about its
documents in brief. He has also examined its text, which is considered the most
extensive and in detail critic of the text. In this study of the text, he has most
of all recoursed to Qur'an, reason, tradition and historical information; the
former obtaining the highest Frequency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allame Shushtari
  • Al-Akhbar Al-Dakhila
  • the exegesis attributed to Iman Hasan Askari (Pbuh)
  • text analysis
  • documents analysis