بررسی شبهات دکتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مبارزه با قرآن کریم به روش‌های مختلفی از آغاز نزول انجام شده و هنوز ادامه دارد. یکى از روش‌های مقابله دشمنان که امروزه شدت گرفته، ترویج شبهات علیه قرآن کریم جهت تضعیف اعتقادات مسلمانان است. در این راستا کتابی با عنوان «نقد قرآن»، از دکتر سها منتشر گردیده که گفته شده، کامل‌‌ترین کتاب در زمینه نقد قرآن است. نویسنده که تلاش کرده وجود خطا و ضعف را در قرآن کریم ثابت کند، در بخش شبهات علمی علیه قرآن، با استناد به آیات و روایاتی، به نقد آیات مربوط به هفت آسمان پرداخته و این نظریه را ضمن ارتباط دادن به نظریه بطلمیوسی و افسانه‌های کهن، اشتباه علمی دانسته ‌است. این تحقیق قصد دارد به نقد و بررسی دقیق ادعای مطرح شده بپردازد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی با گرایش انتقادی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای انجام شده و هدفش دفاع از نظریه وحیانی و حق بودن همه داده‌‌های قرآن، از جمله داده‌های علمی آن است. حاصل پژوهش این است که اولاً نویسنده به روایات ضعیف اتکا کرده، ثانیاً "هفت آسمان" ریشه در وحی داشته و از آنجا به اساطیر ملل وارد شده، نه بالعکس و ربطی به هیئت‌ بطلمیوسی، که در آن سخن از هشت یا نُه فلک است، ندارد. ثالثاً نه‌تنها هیچ دلیل علمی بر رد موضوع هفت آسمان وجود ندارد، بلکه وجود آسمان مطبق ‌(لایه‌های جو) از یافته‌های مسلم و قطعی علمی است که می‌تواند کشفی علمی برای تأیید نظر قرآن باشد، هر چند که یافته‌های علم تجربی در این عرصه هنوز بسیار اندک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Dr. Saha's doubts about the seven heavens in the Quran

نویسندگان [English]

 • hossein rezaee 1
 • farajallah mirarab 2
1 دانشجو
2 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده [English]

The fight against the Holy Quran has been carried out in various ways since the beginning of the decline and is still ongoing. Recently, a book titled "The Qur'an's Review" was published by a person named Saha which, according to the opposition, is the most complete book on the critique of the Qur'an, in which the author's attempt is to prove the existence of weakness in the Qur'an. The author, in reference to the verses and narrations of the Qur'an and the Prophetic tradition, has criticized the verses of the seven heavens in the Qur'an, referring to Ptolemy's theory and ancient myths, a scientific mistake. The study intends to criticize and thoroughly examine the claim. The present study is carried out through a descriptive-analytical method with a critical orientation based on library resources and aims to defend the theory of revelation and the truth of all the data of the Quran, including its scientific data. The result of the study is that, first, the author relied on the weak narratives; secondly, the subject of the seven heavens was rooted in the revelation, and from there into the myths of other nations (and not vice versa), and also related to the Ptolemaic theory, which spoke of eight or nine Is not Third, there is not only no scientific reason to reject the theme of the seven heavens, but the existence of the sky in the atmosphere (the layers of the atmosphere) is one of the definite scientific findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Sa'ah's doubts
 • seven Heavens
 • Ptolemy's theory
 1. قرآن کریم، (1415ق)، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران: دارالقرآن کریم.
 2. آلوسی، محمود شکری، (2012م)، بلوغ الأرب فی معرفة أحوال العرب، بیروت: دار الکتاب المصری.
 3. إبن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله، (1428ق)، شرح نهج‌البلاغة، بغداد: دار الکتاب العربی.
 4. ابن أبی حاتم، عبدالرحمن بن أبی حاتم، (1952م)، الجرح والتعدیل، بیروت: دائرة المعارف العثمانیة.
 5. ابن بابویه، محمّد بن علی (شیخ صدوق)، (1388)، توحید، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 6. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، (1403ق)، العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیة، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 7. ابن فارس، أحمد بن فارس، (1399ق)، معجم مقاییس اللغه، بیروت: دار الفکر
 8. ابن ماجه، محمد بن یزید، (1418ق)، سنن ابن ماجه، بیروت: دار الجیل.
 9. احمد ابن حنبل، أبوعبدالله، (1421 ق)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، بیروت: مؤسسة الرسالة
 10. بخاری، محمد بن إسماعیل، (2009 م)، التاریخ الکبیر، بیروت: دائرة المعارف العثمانیۀ.
 11. بغدادی، عبدالقادر بن عمر، (1418 ق)، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، قاهرة: مکتبة الخانجی.
 12. بوکای، موریس، (1372)، مقایسه ای میان: تورات، انجیل (با اضافات)، قرآن و علم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 13. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، (1422 ق)، المستدرک على الصحیحین، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 14. رضایی اصفهانی، محمدعلی، (1387)، «هفت آسمان و زمین»، مجله قرآن و علم، سال 1، شماره 2.
 15. رضایی اصفهانی، محمدعلی، (1395)، بررسی مبانی کتاب نقد قرآن، قم: مرکز پژوهش قرآن کریم المهدی.
 16. روحانی مشهدی، فرزانه؛ معارف، مجید، (1395)، «ماهیت شناسی آسمان های هفتگانه» با تکیه بر مولفه های خلق و امر در آیات قرآن»، نشریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 2.
 17. سها، (1393)، نقد قرآن، بی جا: بی نا.
 18. طباطبایى، سیدمحمدحسین، (1417 ق)، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 19. عسقلانی، ابن حجر، (1326ق)، تهذیب التهذیب، هند: مطبعة دائرة المعارف النظامیة.
 20. کلینى، محمّد بن یعقوب، (1367)، اصول کافى، قم: دار الکتب الاسلامیة.
 21. مجلسی، محمدباقر، (۱۴۰۳ ق)، بحار الأنوار الجامعة لدُرر اخبار الائمة الاطهار، بیروت: مؤسسة الوفاء.
 22. مصطفوی، حسن، (1368)، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 23. معرفت، محمد هادی، (1379)، تفسیر و مفسران، قم: مؤسسه التمهید.
 24. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتاب الاسلامیه.
 25. نجفی، روح الله، (1391)، «در جستجوی هفت آسمان قرآن»، فصلنامه کتاب قیم، سال 2، شماره 7.
 26. نصیری، علی، (1388)، «آسمان های هفتگانه از منظر قرآن»، فصلنامه کاووش های دینی، شماره 2.
 27. نیک سرشت، ایرج؛ شهریار، صادق، (1394)، «مسأله بساطت فلک محدّدالجهات و مناقشۀ قوشچی در آن»، فصلنامه تاریخ علم، دوره 13، شماره 1.
 28. هاکس، جیمز، (۱۹۲۸ م)، قاموس کتاب مقدس، تهران: انتشارات اساطیر.
  1. Atkinson, Nancy, (2015), Thinking about Time before the Big Bang, http://bigbangpage.com p=609.
  2. Choi, Q. Charles, (2012), Primordial 'Soup' of Big Bang Recreated, Live Science Contributor
  3. Fritzsch, Harald & Phua, K. K, (2011), Proceedings of the Conference in Honour of Murray Gell-Mann's 80th Birthday, World Scientific Publishing, ISBN 978-981-4335-60-7.
  4. http://farsi.khamenei.ir/speech content?id=34309
  5. Jarumayan, A. Germana & Sadili, V. Milagros, (2003), The Changing Earth, KATHA PUBLISHING CO, INC.
  6. Persaud, TVN, (2013), "Embryology in the Qur'an", https://www.youtube.com.