بررسی زیباشناسی مقابله و فاصله در سوره الرحمن

نویسندگان

1 استاد‏یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

زیباشناسی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نقد در دوران معاصر است؛ به گونه‌ای که ناقدان و اهل فن، به جنبه‌های گوناگون آن توجهی کرده‌اند.
از آنجا که امروزه، متون ادبی از جنبه‌های مختلف فنی، لغوی، بلاغی و همچنین از نظر اسلوب و ساختار تحلیل و بررسی می‌شوند، نگارندگان درصدد یافتن گوشه‌ای از زیبایی‌های سوره‌ای هستند که «عروس قرآن» نامیده شده است.صنعت مقابله- که یکی از اسلوب‌های بلاغی است و در قرآن کریم نیز به بهترین شکل نمود یافته است- در این سوره مبارکه، زیبایی، طراوت و جذابیتی اعجاب‌آور را پدید آورده است؛ علاوه بر آن، مبحث فاصله نیز- که نمودی از نظم قرآنی است – زیبایی‌های این سوره را دو چندان کرده است.
در این پژوهش، از منظر زیباشناختی به متن قرآن- که به حق در اوج استحکام و زیبایی قرار دارد- نگریسته و دو اسلوب بلاغی مقابله و فاصله را در سوره الرحمن بررسی کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the aesthetical study of mughabeleh and faseleh in Sura Al-Rahman

نویسندگان [English]

  • Hadi Rezvan 1
  • Davood Gorgij Zarinpour 2
1 Assisstant professor at language and Arabic literature department at Kurdestan University
2 M.A. student in language and Arabic literature department at Kurdestan University
چکیده [English]

Aesthetics is one of  the most important areas in contemporary criticism  as  critics and experts  have showed special  interest to its various aspects .Since  literary texts are examined in view of their technical, lexical, and rhetorical aspects as well as concerning their  style and structure, the authors have sought to reveal some portions of the beauty of  one of the Quranic Suras, the Bride of Quran . Mughabeleh as a figure of speech , with a clear manifestation in  Qur'an , has created  beauty, charm and incredible fascination in this sura. Beside this figure of speech , the usage of faseleh has doubled the appeals of this sura.
The authors are to examine Quran from its aesthetical aspect in which  it is indeed at summit and to study this sura stressing on the two figures of speech : mughabeleh and faseleh.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Sura al- Rahman
  • mughabeleh
  • faseleh