بررسی ادعای مسطح‌انگاری زمین در قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه، با دلایل فراوان از جمله عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای مسجل شده است که زمین به شکل سطحی معلق در فضا نیست.از سوی دیگر، برخی پژوهشگران مدعی‌اند که در قرآن کریم، زمین به صورت سطحی هموار و پهن معرفی شده است.در این مقاله، با معناشناسی دقیق‌تر واژه «ارض» و ارزیابی مدلول آیات مربوط بدان، دریافته‌ایم که آنچه قرآن به صورت سطحی پهن و هموار معرفی شده، مجموع کره زمین نیست؛ بلکه واژه «ارض» در معنای نخستین خود، فقط بر خشکی‌های کره زمین اطلاق می‌شده و دریاها و اقیانوس‌ها را در برنمی‌گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Claim of Earth Flatness in Qur,an

نویسندگان [English]

  • Rohollah Najafi 1
  • Mahdi Jalali 2
1 M. A. at Ferdosi Mashhad University
2 Assistant Professor of Ferdosi Mashhad University
چکیده [English]

Nowadays, it has been confirmed by many different ways -such as aerial and satellite pictures- that the Earth is not and has never been a surface suspended in space. On the other hand, some researchers have claimed that Quran has introduced the Earth,as a smooth and flat surface. In this article, by delicate semantic examination of the word "ARZ"and its meaning in related verses, we have concluded what has been introduced in Quran as a smooth and flat surface is not the whole Earth. Even the word “ARZ” –in its original meaning- has been applied to the lands underfoot mankind and the seas and oceans are not meant by its usage.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The earth in Quran
  • Flatness of the Earth
  • Relation between Quran and science
  • Quranic doubts
  • Infallibility of Quran