مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشگاه قم

چکیده

خمس، یکی از واجباتی است که مسلمانان در وجوب آن تردید ندارند؛ از این روی، منکران آن، منکر ضروری دین تلقی می‌شوند و مسلمان به شمار نمی‌روند. پس از عصر پیامبر(ص)، جز در همین دریافت مشترک اولیه، در مرحله‌های بعدی، اختلاف‌هایی میان فریقین بروز کرده است. در این مقاله، دیدگاه‌های مختلف دو فرقه امامیه و اهل تسنّن را درباره خمس بررسی کرده و اختلاف در اصل خمس و متعلقات آن و نیز اختلاف در موارد مصرف خمس را تحلیل کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exegetical Comparison of the Verses on Khoms in Shiite and Sunni Exgesis

نویسندگان [English]

  • Sayyed Javad Vaziri Fard 1
  • Elham Jafarzade 2
1 Assiastant Professor of Qum University
2 M. A. Student of Qum University
چکیده [English]

Khoms(one fifth to be paid ) is one of the duties Muslims have no doubt in its obligation and therefore consider its deniers out of Islam. After the holy Prophet 's time, apart from this common basic perception, there has appeared divergences between Shiite and Sunnis in the further understanding of this issue.
This article examines the two approaches of Shiite and Sunni commentators on the issue of Khoms and their divergence about the whole issue, the matters about it and how it should be spent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khoms
  • spoil
  • fay'
  • close relatives (zave-l-ghorba)
  • wayfarer (ibn-al-sabil)