نقد دِلالی روایت‌های فطرس مَلَک

10.22051/tqh.2014.920

چکیده

از‏میان انبوه آیات و روایت‌های صحیح مربوط به ملائکه و عصمت آن‌ها، برخی روایت‌های متعارض درباره مَلَکی به‏نام «فطرس» که به‏دلیل سستی در اطاعت از فرمان الهی عقوبت شد، بسیار تأمل‏برانگیزند. برای هر‏گونه تلاش در رفع این تعارض‌ باید روایت‌های یادشده را از‏لحاظ متنی و سندی نقد و بررسی کنیم. در بررسی متنی روایت‌ها درباره فطرس که در این پژوهش، مورد‏نظر است، عرضه این‏گونه روایت‌ها بر آیات مربوط به ملائکه، سنت مقطوعه و عقل، معیار نقد و تحلیل است تا تعارض‏داشتن یا نداشتن روایت‌های فطرس با آیات صریح قرآن و روایت‌های صحیح، مشخص شود.

کلیدواژه‌ها