برّرسی اخبار مذمّت آمیز پیرامون شخصیّت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده   در این تحقیق در صدد هستیم تا با واکاوی اخبار و متون رجالی موجود، اتّهامات وارد بر شخصیّت دینی و علمی «یونس بن عبدالرّحمن»، یکی از تلاشگران عرصه­ حدیث و معارف دینی در عصر ائمه اطهار(ع) را برّرسی نموده و از طریق ارزیابی اخبار مذمّت آمیز درباره شخصیّت وی، میزان درستی یا نادرستی آن‌ها را احراز نمائیم. از همین رو بعد از معرّفی اجمالی یونس و اشاره به منزلت و جایگاه ویژه او در نزد ائمّه (ع)، به برّرسی ابهامات و اتّهاماتی که درباره­ وی درافکنده­اند چون؛ طعن قمی‌ها در حقّ وی، وجود برخی روایات دالّ بر جرح او، وجود فرقه­ای به نام او و فطحی بودن وی، پرداخته­ایم و در نهایت این راوی را از تمام این اتّهامات مبرّا دانسته و شخصیّت او را از مذمت‌ها مطرح شده، بی­عیب تشخیص داده­ایم.     واژه‌های کلیدی: یونس بن عبدالرّحمن، اخبار و روایات مذمّت آمیز، صحابی امام رضا(ع)، غلات، قمی‌ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Critical Reports on Yunos ibn Abd al-Rahman

نویسندگان [English]

  • Mahdi Jalaly 1
  • Marziyeh Rostamiyan 2
1 Associate professor in Quranic sciences and hadith. the University of Ferdowsi in Mashhad.
2 PhD student in Quranic sciences and hadith. the University of Ferdowsi in Mashhad.
چکیده [English]

In this study, the literature on personality of Yunos ibn Abd al-Rahman, a prolific narrator and sage at the time of the Imams, have been reviewed and the charges against him, concerning his scholarly and religious personality have been evaluated.
After a brief biography of this narrator and reference to his status before the Imams (AS), the charges against him such as the qumis’ allegations, hadiths against him, existence of a sect named after him and his being a Fatahi, not Imami, Shia, have all been evaluated leading to his being absolve of all the accusation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yunos ibn Abd al-Rahman
  • critical reports
  • the Companion of Imam Reza (AS)
  • ghulat (extrimistis)