عوامل سلام و لعن در قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء

چکیده

سلام و لعن، از مظاهر رحمت و غضب الهی‌است که با تولّی و تبرّی پیوند دارد. این مسأله همواره با افراط و تفریط مواجه بوده ‌است، از این‌رو معیارهای صحیحی در این مورد لازم است. قرآن کریم نسبت به هر دو موضوع عنایت داشته و این گونه نبوده ‌است که با توجّه به یکی، دیگری نادیده انگاشته ‌شود . مطابق آموزه‌های قرآن، خداوند، سلام‌ است و به بندگانش شرّ و ضرری نمی‌رساند؛ اما برخی بندگان، خود از رحمت خداوند دور می‌شوند و مشمول لعن الهی می‌گردند، برخی نیز مشمول سلام ویژه الهی هستند. این مقاله به بررسی عوامل زمینه‌ساز لعن و سلام در قرآن کریم می‌پردازد. این عوامل به دو بخش بینشی و رفتاری تقسیم می‌شود. ایمان مهم‌ترین عامل بینشی است که موجب سلام الهی می‌گردد؛ در مقابل آنچه لعن الهی را به دنبال دارد؛ کفر، ارتداد و نفاق است. از لحاظ رفتاری؛ عمل صالح و تقوی، تبعیّت از هدایت و صبر از عوامل زمینه ساز سلام الهی است و در مقابل کتمان آیات الهی، ظلم، نقض‌عهد، فساد، اضلال، قتل، کذب، افترا و آزار پیامبر اکرم(ص) از رفتارهایی است که موجب دوری از رحمت الهی و زمینه ساز لعن است .     واژه‌های کلیدی: قرآن کریم، سلام، لعن، ایمان، کفر، نفاق.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of Salutation and Cursing in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • bi bi sadat razi bahabadi 1
  • Zahra Panbeh paz 2
1 Assistant Professor, in Quranic sciences and hadith, in Al-Zahra University.
2 M.A. graduated, in Quranic sciences and hadith, in Al-Zahra University
چکیده [English]

Salutation by expressing Salam and also cursing are manifestations of God's Mercy, firmly related to tawalla (association with the infallibles) and tabarra (dissociation from the enemies of Islam). This issue has always suffered from extremes; it is necessary, therefore to obtain a correct understanding of it. The Holy Quran has attended to both issues, never neglecting one due to another. According to the teachings of the Quran, Allah (SWT) is Himself Salam (source of peace) never offending His servants;
But His servants some have receded from His mercy, embracing His curse, while others have been subject to a special divine salute. In this article, the causes bringing about curse or salutation have been studied in the Holy Quran.
These factors can be divided into two groups: cognitive and behavioral .Faith is the most important cognitive factor contributing to Divine peace; contrarily disbelief, heresy, and hypocrisy lead to God’s cursing. In terms of behavior, righteousness and piety, following guidance and having patience can be considered as the most important factors underlying Divine peace. While concealing the signs of God, acting unjustly, breaking covenant, corrupting, misleading others, killing, lying, slander and abusing the Prophet are considered as behaviors that will drive away humans from God's mercy, leading them to His cursing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • causes of salutation
  • causes of cursing
  • faith
  • disbelief