نقد و بررسی تأثیر برخی از آرای فلسفی صدرا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار الهیات دانشگاه اصفهان

چکیده

در این جستار تأثیری را که برخی از آرای فلسفی صدرا بر برداشت های او از آیات قرآن داشته است، نقد و بررسی می کنیم. به این منظور کلیه کتاب های فلسفی و تفسیری وی را مطالعه و مواردی را که او تحت تأثیر آرای فلسفی مذکور مفاهیمی غیر از معانی ظاهری برداشت کرده است، جمع آوری کرده ایم. سپس با توجه به سایر آیات، روایات، قرائن عقلی و لفظی  و شأن نزول آیات صحت و سقم برداشت های ایشان را معین می کنیم. در آخر نیز به این نتیجه می رسیم که هیچ یک از سیزده برداشت صدرا از آیات قرآن صحیح نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the impact of some of Sadra's philosophical views on his understanding of Kuranic verses

نویسنده [English]

  • Ali Arshad Riahi
Associate Professor of Isfahan University
چکیده [English]

Some of the philosophical views of Sadra had impact on his understanding
of Kuranic verses. This is the subject of this article in which the issue is
examined and its examples, where he has chosen an exoteric meaning
accordingly, have been gathered from all his philosophical and exegetical
works. Subsequently, his understanding has been evaluated according to
other verses, traditions, rational and narrative proves, and also the occasion
of revelation. Finally we have reached the result that none of Sadra's thirteen
perceptions of the Kuranic verses are correct.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: primal matter- rational and sensational perception-the all-comprehensive simple intellect
  • the diversified intellect- the five techniques (san'at khams)
  • syllogism-the soul's faculties