کنکاشی در مقوله شور چشمی (چشم زخم)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

چکیده

پدیده چشم زخم، آزار یا نقصانی که از تأثیر افکار بعضی از مردم به واسطه دیدن یا تعریف کردن آنها از چیزی به کسی یا چیزی می رسد، از جمله مسائل متافیزیکی است که از قدیم الایام وجود داشته، بسیاری از ارباب ملل و نحل به آن پایبند و معتقدند. این مسئله نه تنها در اسلام و مبانی دینی و تمدن اسلامی باوری خرافی تلقی نمی شده است، بلکه قرآن و روایات نیز آن را تأیید می کنند. در این جستار ضمن طرح این مسئله، مبانی دینی آن را بررسی و دلایل و مستندات آن را از کتاب و سنت عرضه کرده ایم، همچنین دیدگاه های مخالف نقد و بررسی شده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An inspection of the phenomena of evil eye in the Kuran and traditions

نویسندگان [English]

  • Mehdi Akbarnezad 1
  • Ruhollah Muhammadi 2
1 Associate Professor of Ilam University
2 M.A. Student of Ilam University
چکیده [English]

The phenomena of evil eye_ i.e. the injury or harm occurred to a person or
thing by glaring or admiring them by those possessing a special mental
power, is of old metaphysical issues ,in which people of different nations
and beliefs, had faith. In Islam and its principals and also in Muslim
civilization, this issue has not been considered a superstition, more over it
has been approved by Kuran and traditions. In this article, studying this
subject we have considered its arguments and references in Kuran and
traditions, while considering its opposing claims.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: evil eye- metaphysics- amazement- mental effect-