نزاهت در قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

چکیده

در این جستار قصد داریم تا از نزاهت در گفتار و بیان پروردگار پیراسته از هر زشتی و ناراستی پرده برداریم؛ زیرا بر آن باوریم که ایزد پاک علاوه بر اینکه در جای جای کتاب مقدس خویش، قرآن کریم، بر ادب و احترام به دیگران تأکید خاص دارد خود نیز عملا در گفتارش عفت کلام داشته و قصد آبروریزی و پرده دری از هیچ کس را نداشته است. همچنین در پی آنیم تا چگونگی تعبیر خداوند از زشتی ها را هویدا سازیم؛ این که آن ذات مقدس به هنگام بیان ناهنجاری ها، زشتی ها و هر آنچه که ممکن است برای بشر زشت جلوه کند، چگونه عمل و از چه هنری استفاده کرده است. با توجه به این که بسامد نزاهت قرآن در کنایه، سخریه و تهکم بیشتر رخ نموده است، با ذکر نمونه های فراوان از این منظر آنها را به بوته نقد و تطبیق می کشیم و سعی می کنیم نزاهت و عفت کلام را در این مجال در گستره دید مخاطبان قرار دهیم، امید است تحصیل حاصل نباشد و سخن به درازا  نکشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Immaculateness of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • 'Abdolghani Iravani-zadeh 1
  • Seyyed Reza Mir-ahmadi 2
1 Associate Professor of Isfahan University
2 Ph.D. Student in Quran and Hadith sciences of Kashan University
چکیده [English]

This essay is meant to reveal the immaculateness in Lord's Speech and
manner of statement, free of any obscenities or dishonesty. For we believe
that in addition to His particular emphasis on politeness and courtesy toward others noticed everywhere in His Holy Book, Quran, Holy God himself has
purity of speech and no intention of dishonoring anyone. Also we intend to
show how God interprets obscenities; how His Holiness has performed and
what art he has taken advantage of in talking of indecencies, obscenities and
whatever that may seem obscene in men's eyes. Regarding the fact that the
intensity of immaculateness of Quran is more deeply shown in statements of
sarcasm, satire and command, we will analyze them in this regard,
mentioning frequent examples and trying to expose to the addressee in this
opportunity, the immaculateness and purity of speech, hoping that it would
not be explaining what is already explained.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Immaculateness
  • Quran
  • Satire
  • purifying (tahzib)
  • sarcasm
  • command