فرایند اقناع در قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور مرکزی

2 دانش‌آموخته دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش قرآن و منابع اسلامی دانشگاه پیام نور

چکیده

قرآن کریم از زمان نزول خود، به دنبال جلب توجه مخاطبان بوده تا آن‌ها را متقاعد سازد. این جلب توجه قرآن، به خاطر هدایت مردم و رستگاری مخاطبان است. قرآن کریم برای اقناع مردم با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند و برای متقاعد کردن مخاطبان از کلمات و جملات و عبارات متنوع بهره می‌گیرد، و اصول اعتقادات و احکام و مواعظ را به کمک تشبیهات، استعاره‌ها و کنایه‌ها در قالبی اثرگذار به مخاطبان ارائه می‌دهد. پیام‌های قرآنی که در وجود مردم نفوذ کرده، از ذهن عبور کرده و به دل انسان می رسد و سپس درونی شده و پذیرفته می شود. علت تاثیرگذاری پیام‌های قرآن در زبان قابل فهم و همگانی آن، بهره گیری از کلمات و جملات اثرگذار و بهره‌مندی از صناعات ادبی نهفته است. همچنین این اثرگذاری به ویژگی پیام رسان مربوط می‌شود. در پیام‌های قرآنی، ویژگی‌های پیام رسان عبارت است از: آگاهی، خلوص، مهربانی، دلسوزی و سعه صدر. قرآن به ظرفیت ذهنی و فکری مخاطب و نیازهای فعلی و آتی او توجه نیز نموده است. همچنین بایسته‌های مخاطب را در قالب پیام‌های نوید بخش به او عرضه کرده و او را دعوت به تفکر نموده است تا آن پیام‌ها را درک نماید و درونی سازی کرده و در رفتار خود نشان دهد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Persuasion in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Fathollahy 1
  • Ebrahim Kameli 2
1 Graduate student in Instructing islamic teachings, at Payam Noor University. (Responsible Author)
2 Graduate student in Instructing islamic teachings, at Payam Noor University. (Responsible Author)
چکیده [English]

From the moment of its revelation, The Holy Quran has always tried to draw  the attention of its addressees in order to persuade them. Quran in pursuing such a policy, aims the guidance of  and salvation of its addressees. To persuade, The Holy Quran communicates with the people employing various words, phrases and sentences and introducing its dogma, commandments and edifications to its  addressees using similes, metaphors and ironies in an effective frame work. The messages of Quran has to influence the people, therefore it has to pass through their mind and reach their heart as to be accepted. The mystery of the inspiration power of the Quranic messages is in its comprehendible and generally understood language, its usage of effective phrases and statements and in its employing different figures of speech.
The effectiveness of its message, also gains its impact from its messenger because of his knowledge, honesty, kindness, sympathy and compassion. Quran  has taken into consideration the addressee’s mental power and his/hers present and future needs, presenting them in a positive manner and inviting him/her to contemplate on the message, internalize it and act according to it.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persuasion
  • messenger
  • message
  • addressee
  • the Quranic language