دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، دی 1391 
منطق تبیین آیات قرآن در تعامل با گزاره‌های علوم تجربی

صفحه 105-136

10.22051/tqh.2012.3331

عباس مصلایی پور؛ ابوالفضل حاجی حیدری؛ سید مهدی بیابانکی