دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، دی 1391 

مقاله پژوهشی

تحلیل علمی و معنا‏شناختی ویژگی­های کوه­ها در قرآن کریم

صفحه 1-22

10.22051/tqh.2013.896

حمید احمدیان؛ علی سواری؛ نصرالله شاملی


منطق تبیین آیات قرآن در تعامل با گزاره‌های علوم تجربی

صفحه 105-136

10.22051/tqh.2012.3331

عباس مصلایی پور؛ ابوالفضل حاجی حیدری؛ سید مهدی بیابانکی