دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1393 (23) 

پژوهشی

ایزوتسو و نقد و بررسی دو اثر قرآنی وی

صفحه 5-32

10.22051/tqh.2015.931

سید محمد علی ایازی؛ مریم پور‌افخم


روش آیت‌الله خویی در تعارض جرح و تعدیل

صفحه 117-140

10.22051/tqh.2015.935

فتحیه فتاحی زاده؛ محمد کاظم رحمان ستایش؛ فاطمه ونکی