دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین 1402 

پژوهشی

نقش آمیختگی مفهومی در ساخت معنی ضرب‌المثل‌های حوزۀحیوانات نهج‌البلاغه

صفحه 1-23

10.22051/tqh.2022.40163.3582

شیرین پورابراهیم؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ طیبه فتحی ایرانشاهی