دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 60، اسفند 1402، صفحه 1-233 
تأثیر انسان شناسی نمادین در تفسیر مفاهیم قرآنی

صفحه 25-48

10.22051/tqh.2024.42568.3777

حمید رضا پورقربان؛ مهدی حبیب‌اللهی؛ محمد رضا حاجی اسماعیلی