دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، زمستان 1392 (20) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیرِ آیه هفتم آل‌عمران

صفحه 1-28

10.22051/tqh.2014.908

مرتضی ایروانی؛ محمد علی رضایی اصفهانی؛ مهدی جلالی؛ علی اصغر ناصحیان


3. نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات

صفحه 51-84

10.22051/tqh.2014.910

محمدرضا ستوده‌نیا؛ زهرا قاسم نژاد


7. طنز در قرآن کریم

صفحه 177-204

10.22051/tqh.2014.914

سهراب مروتی؛ امین ذوالفقاری فر