دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 56، بهمن 1401 
تبیین زیبایی شناختی آیه شاکله درآثار تفسیری ملاصدرا

صفحه 93-115

10.22051/tqh.2021.36395.3239

سهراب غلامی دیزیچه؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی امامی جمعه